ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
2 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
3 ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2563
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
5 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
6 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว
7 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.สิเกา
8 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
9 ประกาศ การรับสมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
10 ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562

หน้า 1 จาก 22