headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินให้กับข้าราชการตำรวจ"
โดยมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป. 5)  เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมตำรวจภูรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
TP_660226_01
TP_660226_02
TP_660226_03
TP_660226_04
TP_660226_05
TP_660226_06
 
จำนวนที่จะแสดง