headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (1)
วันที่ 24 มี.ค. 2567 ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด , ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ กรรมการ และนางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สส.ชสอ.วันที่ 24 มี.ค. 2567 ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด , ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ กรรมการ และนางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สส.ชสอ. (13)
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยวิธีการสหกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยวิธีการสหกรณ์ (1)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566  (117)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี2566และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี2566และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (29)
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.22 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนกมอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยวันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.22 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนกมอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย (3)
วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 14.51 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญวันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 14.51 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ (3)
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ร.ต.ต.ครรชิต สายทอง ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมนางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ และ...วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ร.ต.ต.ครรชิต สายทอง ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมนางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ และ... (14)
วันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาทวันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท (2)
วันที่ 28 ก.ค. 66 ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจสุชาติ เลี่ยนกัตวา อายุ 55 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตรัง วันที่ 28 ก.ค. 66 ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจสุชาติ เลี่ยนกัตวา อายุ 55 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตรัง  (7)
หน้า 1 จาก 16