headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
13 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ มอบของขวัญจำนวน 60 ชิ้น แก่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 256613 มกราคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ มอบของขวัญจำนวน 60 ชิ้น แก่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 (2)
6 ม.ค.66 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด กรรมการ และผู้จัดการ เข้าพบนายสมชาย สุขเกื้อ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566 6 ม.ค.66 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด กรรมการ และผู้จัดการ เข้าพบนายสมชาย สุขเกื้อ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่ 2566  (1)
วันที่ 19 ต.ค. 65 เวลา 13.00 น. ร.ต.ท.โชค รองเดช ประธานกรรมการเลือกตั้ง พร้อมกรรมการเลือกตั้ง ผู้จัดการ ประชุมกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาการจัดการเลือกตั้ง และได้มีมติจัดการเลือกตั้งใช้วิธีลับโดยการใช้บัตรเลือกตั้งวันที่ 19 ต.ค. 65 เวลา 13.00 น. ร.ต.ท.โชค รองเดช ประธานกรรมการเลือกตั้ง พร้อมกรรมการเลือกตั้ง ผู้จัดการ ประชุมกรรมการเลือกตั้งครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาการจัดการเลือกตั้ง และได้มีมติจัดการเลือกตั้งใช้วิธีลับโดยการใช้บัตรเลือกตั้ง (3)
วันที่ 12- 14 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการดำเนินการ เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร ก้าวทันกฏหมายสหกรณ์ สู่แผนการปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคุล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุมวันที่ 12- 14 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการดำเนินการ เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร ก้าวทันกฏหมายสหกรณ์ สู่แผนการปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคคุล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม"  (6)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ พร้อมนางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบกระเช้า และเงินขวัญถุงเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว วันที่ 23 ก.ค. 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ พร้อมนางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบกระเช้า และเงินขวัญถุงเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  (2)
วันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร วันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "สัญญาณเตือนการทุจริตในสหกรณ์ - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" (5)
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมสัมมนาบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด พบ สหกรณ์สมาชิกร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมสัมมนาบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด พบ สหกรณ์สมาชิก (2)
วันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ เข้าร่วมสัมนาโครงการสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ เข้าร่วมสัมนาโครงการสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (5)
วันที่ 28 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบ สภ.ปะเหลียนวันที่ 28 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบ สภ.ปะเหลียน (7)
วันที่ 23 มิ.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1วันที่ 23 มิ.ย. 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 (9)
หน้า 4 จาก 16