headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 - 15 มิ.ย. 65 นางยินดี เพชรหอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประจำปี 2565 เข้าตรวจสอบบัญชี เพื่อประกอบการรับรองงบการเงินวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 65 นางยินดี เพชรหอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประจำปี 2565 เข้าตรวจสอบบัญชี เพื่อประกอบการรับรองงบการเงิน (2)
วันที่ 13 มิ.ย.65 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง ประธานกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ยกร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามคำแนะนำของคณะตรวจการสหกรณ์ และกำหนดแผนแก้ไขระเบียบต่าง ๆวันที่ 13 มิ.ย.65 พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง ประธานกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ยกร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามคำแนะนำของคณะตรวจการสหกรณ์ และกำหนดแผนแก้ไขระเบียบต่าง ๆ (3)
วันที่ 3 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง มอบกระเช้าให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสวัสดิการ ท่านละ 4,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เราไม่ทิ้งกันวันที่ 3 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง มอบกระเช้าให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสวัสดิการ ท่านละ 4,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เราไม่ทิ้งกัน (4)
วันที่ 2 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 กรณีสมาชิก (ลูกหนี้ธนาคารกรุงไทย) ฟ้องล้มละลายวันที่ 2 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 2 กรณีสมาชิก (ลูกหนี้ธนาคารกรุงไทย) ฟ้องล้มละลาย (1)
วันที่ 1 มิ.ย.65 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ดำเนินการยื่นเอกสารและติดตามผล การยื่นคำขอทวงหนี้กองทุนประกันวินาศภัย สมาชิก จำนวน 458 ท่านวันที่ 1 มิ.ย.65 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ พร้อม นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ ดำเนินการยื่นเอกสารและติดตามผล การยื่นคำขอทวงหนี้กองทุนประกันวินาศภัย สมาชิก จำนวน 458 ท่าน (1)
วันที่ 13-15 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เตรียมพร้อมเก็บเอกสาร เพื่อย้ายที่ทำการสหกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันวันที่ 13-15 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เตรียมพร้อมเก็บเอกสาร เพื่อย้ายที่ทำการสหกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน (6)
วันที่ 13 ก.ค.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมพ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง เพราะเราห่วงใย เราไม่ทิ้งกันวันที่ 13 ก.ค.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมพ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง เพราะเราห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน (4)
วันที่ 11 ก.ค.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม เลขานุการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ มอบเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย แก่ พล.ต.ต. สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง ถวายแด่พระสงฆ์ วัดทุ่งหวัง เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2565วันที่ 11 ก.ค.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม เลขานุการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ มอบเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย แก่ พล.ต.ต. สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง ถวายแด่พระสงฆ์ วัดทุ่งหวัง เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2565 (4)
วันที่ 8 ก.ค.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และ วางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ.มณเทียร แก่นอิน สมาชิก ณ บ้านควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 8 ก.ค.65 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และ วางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ.มณเทียร แก่นอิน สมาชิก ณ บ้านควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง  (10)
วันที่ 25 ส.ค. 2564 พลตำรวจตรี สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 19 เครื่อง พร้อมกระดาษ A4 จำนวน 190 ลัง โดยมีประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเพื่อแจกจ่ายทุกหน่วยวันที่ 25 ส.ค. 2564 พลตำรวจตรี สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 19 เครื่อง พร้อมกระดาษ A4 จำนวน 190 ลัง โดยมีประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเพื่อแจกจ่ายทุกหน่วย (19)
หน้า 5 จาก 16