headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 14.51 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ
วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 14.51 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และคณะกรรมการดำเนินชุดที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 พิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วย สภ.หาดสำราญ โต๊ะหมู่บูชา พานพุ่ม และเครื่องพระ
TP_1
TP_2
TP_3
 
จำนวนที่จะแสดง