headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.45 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ ...

วันที่ 11  เมษายน 2566 เวลา 09.45 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.สุทธิณัฐ  เส้งรอด  ด.ต.วุฒิชัย  เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา  อนันตกุล  ด.ต.สมศักดิ์  ยิ้มย่อง  นางสาวณาฎญา  พริ้งคงพล  ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ  แก่นอิน  ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการเยี่ยมข้าราชการตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติราชการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566  ในการนี้ ได้มอบกระเช้า และมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกผู้ป่วยติดเตียงโดยผ่านผู้ดูแล  **สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ห่วงใยสมาชิก  เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน**  #สำหรับท่านที่สหกรณ์ยังไม่ได้ไปเยี่ยม เรากำลังจัดลำดับคิวนะค่ะ  เราไม่ทิ้งกันค่ะ##

s__33071178
s__33071180
s__33071181
 
จำนวนที่จะแสดง